Phytoncides snuiven op een werkdag

Geplaatst op: 21 augustus 2017

GASTBLOG

In gastblogs vertellen mensen over hun eigen ervaringen met walking meetings. Deze eerste keer Annette Postma, adviseur publieke gezondheid, en facilitator van het netwerk Groene Gezonde Leefomgeving van provincie Noord Holland.

Wandelend netwerken, wat een goed idee voor ons netwerk Groene Gezonde Leefomgeving van de Provincie Noord Holland. Zullen we dit thema nemen voor de vervolgbijeenkomst? Enkele deelnemers opperen het aan het einde van onze bijeenkomst. Als facilitator van dit netwerk werk ik de thema’s uit, zoek interessante gasten die we kunnen interviewen en bedenk actieve werkvormen, zodat het niet bij vrijblijvend bijpraten blijft. Wandelen als onderwerp en als methode voor de volgende keer: iedereen is enthousiast. Logisch, want van de ongeveer twintig deelnemers zijn velen direct betrokken bij een project waarbij wandelen in het groen georganiseerd of gepromoot wordt. Zoals de Kwiekroute in het Noorderpark Amsterdam, Groen Wandelen in de (huisartsen)Praktijk, WandelFit of de Beterinhetgroen-zoeker. Allemaal bedoeld om meer mensen voor hun welzijn en gezondheid naar de natuur te krijgen.

Buitenbijeenkomsten: vaak vrijblijvend

Ik wandel zelf heel graag en weet uit ervaring dat je wandelend met vriendinnen, dochters of partner de beste gesprekken hebt. Toch ben ik er niet helemaal gerust op: in andere netwerken vond ik de buitenbijeenkomsten erg vrijblijvend. Er kwam vaak weinig uit en ik vond het achteraf meestal zonde van mijn tijd. Voor ons netwerk, dat groene organisaties en de gezondheidszorg wil verbinden is er een risico: leuk hoor, wandelen, maar de professionals uit de zorg komen alleen naar Haarlem als de GroenLabs – zo noemen we de intensieve netwerkbijeenkomsten- direct iets opleveren voor hun werk. Voor alleen een vrijblijvende wandeling komen onze GGD’deelnemers niet, verwacht ik, terwijl we juist die mensen uit de zorg er zo graag bij hebben.

Dus is mijn uitdaging duidelijk: hoe kan de vurig gewenste wandeling een serieus overleg worden? Na een korte internetsearch lijkt de oplossing te liggen in de methodiek van Weeting.nl. Hé dat is interessant! Via de website en een telefoongesprek met Martine krijg ik tips om die netwerkbijeenkomst in juni tot een succes te maken: door een duidelijk doel mee te geven, heldere instructie, tussentijds stoppen en uitwisselen, samenvatting opnemen op smartphone. En een duidelijke route, makkelijk te volgen, en de juiste afstand voor de tijd die beschikbaar is.

Weeten tijdens het Groenlab

Op 11 juni is het GroenLab rond het thema Wandelen. Na een stukje wetenschap en theorie waarom wandelen in het groen zulke positieve effecten op de gezondheid heeft, gaan we naar buiten om drie vormen van gezond wandelen in het groen kort te demonstreren in drie subgroepjes. Daarna vervolgt elk groepje de wandeling met een weeting. De drie begeleiders van elk subgroepje kennen het gebied goed: het prachtige bosgebied rond Buitenplaats Leyduin bij Vogelenzang. Zij hebben ieder een route van 2-3 km uitgezet. Het buitenprogramma is van 15.15 tot 16.30 uur. Het ene groepje krijgt in ca 20 minuten een demonstratie Gezond Natuur Wandelen, het tweede groepje krijgt een demonstratie wandelcoaching en het derde groepje gaat actief met een korte wandelbootcamp, een intensieve vorm van WandelFit, aan de slag. En elk groepje gaat na die twintig minuten een klein uur met eenzelfde gezamenlijke vraag weeten: Hoe kunnen we als GGL-netwerk een breed programma voor wandelen voor uiteenlopende doelgroepen verder uitrollen?

Het werkt. De opbrengst van de weeting is heel concreet en wordt daarna binnen in onze zaal plenair verzameld als input voor het jaarplan 2018. Niet geheel verrassend zal groen wandelen voor de gezondheid een prominente plek in gaan nemen.

Toepassingsmogelijkheden

Intussen ben ik gegrepen door het concept weeting en denk ik dat er voor de provincie Noord Holland nog meer in zit. En misschien dat weeting door het vergroenen van routes in de stad ook aan meerwaarde kan winnen. Dus ik spreek met Martine af.

Uiteraard doen we het grootste deel van ons gesprek wandelend, in de bossen rond Bergen. Er is meteen een klik en we wisselen van alles uit.

Ik zie toepassingsmogelijkheden voor ons netwerk Groene Gezonde Leefomgeving: welke bedrijven zitten in een relatief natuurlijke omgeving en een hoog ziekteverzuim? Kunnen wij hen niet helpen om weeting te introduceren? Misschien is weeting te koppelen aan wandelcoaching zodat mensen op adem kunnen komen in het groen. De provincie Noord Holland heeft een prachtig netwerk van knooppunten met wandelroutes, die vast ook bruikbaar zijn om weetingroutes aan te geven. Zullen we een plan maken om een weetingroute te maken vanaf het provinciehuis in Haarlem, zodat de mensen daar het zelf als eerste kunnen toepassen? En zo nog wat meer.

Phytoncides

Niet alle weetingroutes zijn groen, vaak vanwege praktische kwesties zoals ligging van kantoren en bedrijven. Eigenlijk moet je overal groene rondjes kunnen lopen, vindt Martine. Ze wil weten wat er wetenschappelijk nu precies bekend is over meerwaarde van groen voor gezondheid, dat kan mensen overtuigen voor vergroening van de stad. Uit onderzoek op Stanford University is bijvoorbeeld – tegen de verwachting in – gebleken dat de enorme toename van creativiteit vooral wordt veroorzaakt door de beweging, niet zozeer door een groene of inspirerende omgeving. Ik vertel haar dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bomen en planten stoffen uitscheiden die ons immuunsysteem versterken, phytoncides, waardoor allerlei ziekten minder kans krijgen. Ook wordt het brein geconcentreerder en reflectiever in een natuurlijke omgeving dan in een bebouwde omgeving. En omdat mensen bewegen in een groene omgeving langer volhouden dan in een bebouwde omgeving of binnen is er een groter effect op de gezondheid. Dus er valt veel te zeggen voor het vergroenen van routestructuren in de stad en daar zet ik mij graag voor in.

In het netwerk Groene Gezonde Leefomgeving zijn inmiddels de eerste contacten gelegd om dit verder uit te werken. Martine en ik zien samen ook kansen om hier nog eens verder over door te praten. Dat wordt een weeting in de stad.