Being a walking being – de inzending

Geplaatst op: 3 juni 2018

Being a Walking Being!

Geen nieuw stuk, wel voor het eerst openbaar toegankelijk: we besloten onlangs om de visie over de Walking Being op de weeting- site te zetten.

Alweer twee jaar geleden deed Martine de Vaan van weeting samen met stedenbouwkundige Riette Bosch mee met de prijsvraag “post fossil city challenge“. Doel van de prijsvraag was om aantrekkelijke perspectieven voor de post fossiele samenleving te ontwikkelen. De organisatie was niet zozeer uit om meer gelikte smart city-  filmpjes die grote bedrijven maken. Het doel was  om de verbeeldingskracht van creatievelingen in de breedste zin des woords aan te spreken.

De inzending, getiteld “Being a walking being”  eindigde niet bij de selectie, maar is sindsdien op veel verschillende plekken gebruikt als inspiratie. Onder andere op de Dag van de Stad in Utrecht op 30 oktober 2017,  voor de FD kerst-bijlage “100 ideeën voor een beter Nederland” en na de zomer op 25 september 2018 bij het Nationaal Voetgangerscongres  in Amsterdam.

Wat is het idee achter de walking being? Terwijl de bewijzen zich opstapelen dat lopen voor bijna alles goed is – van gezondheid, creativiteit en geluk tot een veilig gevoel op straat,  bewegen we steeds minder en zitten we steeds langer.  Alles is er op gericht om het dagelijks leven makkelijk te maken en daar maken we graag gebruik van, zo zijn onze hersenen nou eenmaal geprogrammeerd. Maar beter worden we er niet van. Niet gezonder, niet gelukkiger, niet productiever.

Het idee achter het concept walking being is dat we weer opnieuw leren lopen, op een manier die in ons huidige moderne leven past.  Voor walking beings is lopen een natuurlijk onderdeel van het ‘zijn’ doordat het is geïntegreerd in leren, vergaderen, telefoneren, reizen en ontmoeten. Walking beings hebben geen discipline nodig om voldoende te bewegen, en daarom kan het eindelijk lukken.

Dit vraagt wel iets van mensen en organisaties, en een nieuwe kijk op stedenbouw. En daar komt de verbreding van de walking being naar  “Human Power” om de hoek, een gedacht die Riette met name inbracht, om menskracht veel breder centraal te stellen, ook bijvoorbeeld in mobiliteit, met een uitgekiend fietsnetwerk, binnen de stad en naar buiten. Ontwerpen vanuit het perspectief van de walking being en human power leidt tot een zeer aantrekkelijke stad, voor jong en oud, voor alle bevolkingsgroepen. Een stad die klaar is voor de post fossiele tijd. Meer weten? lees dan de inzending klik hier: Being a Walking Being.