Toepassing & werkvormen

Welk type overleg is geschikt voor een weeting? 

Wel geschikt

2 tot 3 personen

met beperkte aantekeningen

  • periodiek overleg
  • kennismaking
  • complex vraagstuk bespreken
  • breakout sessie uit workshops,
  • (tussentijds) functioneringsgesprek

Sommige locaties 

4 of 5 personen

 

Niet geschikt

5+ personen

veel stukken nodig

uitgebreide notulen nodig

 

Drie manieren om de weetingstructuur te gebruiken voor een overleg 

Weeting heeft een standaard overlegstructuur (zie bij “uitleg”).

Liever anders?

Werk met een vooraf geplande agenda: koppel je eigen agenda aan de markante punten. Stuur deze per mail rond.

Ga voor freestyle. Je gebruikt de markante punten langs de route puur voor de oriëntatie en je idee van tijd.

Je wilt lopen maar toch ook uitgebreidere aantekeningen?

Kies voor een kortere route, en sluit dan binnen zittend af met meer tijd voor aantekeningen. Bijvoorbeeld 20 minuten lopen en 10 minuten aantekeningen maken; of 40 minuten lopen en 20 minuten aantekeningen.

 

Meer toepassingen en werkvormen per rol

Hieronder staan een aantal voorbeelden van toepassingen en werkvormen per rol.

Manager: bijpraten met medewerkers is zeer geschikt voor een weeting. De medewerker ervaart meer aandacht en ook lastige dingen zijn makkelijker te bespreken.

Workshopleider/trainer: ga uiteen in twee of drietallen met een heel specifieke opdracht. De deelnemers leveren hun resultaat in, in de vorm van een kaartje met daarop de conclusie.

Docent: veel 1 op 1 afspraken met studenten, bijvoorbeeld over opdrachten? Loop eerst een klein rondje over de hoofdlijnen en ga daarna eventueel zitten om het stuk gedetailleerder door te nemen.

Congresorganisator: biedt aan deelnemers van congressen de mooiste routes vanuit de locatie van 20 tot 30 minuten. De netwerkfunctie van het congres wordt versterkt en deelnemers komen met meer energie terug.