Weetingvormen voor verschillende rollen

Geplaatst op: 3 mei 2021

Hoe kun jij weeting toepassen vanuit jouw rol?  

Hieronder staan een aantal voorbeelden van toepassingen en werkvormen per rol.

Manager: bijpraten met medewerkers is bij uitstek geschikt voor een weeting. De medewerker ervaart meer aandacht en ook lastige dingen zijn makkelijker te bespreken.

Workshopleider: kies voor de weeting als breakout. Ga uiteen in twee of drietallen met een specifieke opdracht. De deelnemers leveren hun resultaat in, in de vorm van een kaartje met daarop de conclusie. Zie

Congresorganisator: biedt aan deelnemers van congressen de mooiste routes vanuit de locatie van 20 tot 30 minuten. De netwerkfunctie van het congres wordt versterkt en deelnemers komen met meer energie terug. Organiseer een Netwalk tijdens: lopend speeddaten: elke 5-10 minuten blaast de facilitator op een fluitje voor een wissel van gesprekspartners.

Docent: veel 1 op 1 afspraken met studenten, bijvoorbeeld over opdrachten? Loop eerst een klein rondje om de hoofdlijnen te bespreken en ga daarna eventueel zitten om het stuk gedetailleerder door te nemen.

In mijn boek zijn nog vele andere voorbeelden te vinden.